Z=1 Hydrogen Z=3 Lithium Z=11 Sodium Z=19 Potassium Z=37 Rubidium Z=55 Caesium Z=87 Francium Z=4 Beryllium Z=12 Magnesium Z=20 Calcium Z=38 Strontium Z=56 Barium Z=88 Radium Z=21 Scandium Z=39 Yttrium Z=57 Lanthanum Z=89 Actinium Z=22 Titanium Z=40 Zirconium Z=72 Hafnium Z=104 Rutherfordium Z=58 Cerium Z=90 Thorium Z=23 Vanadium Z=41 Nobelium Z=73 Tantalum Z=105 Dubnium Z=59 Praseodymium Z=91 Protactinium Z=24 Chromium Z=42 Molybdenum Z=74 Tungsten Z=106 Seaborgium Z=60 Neodymium Z=92 Uranium Z=25 Manganese Z=43 Technetium Z=75 Rhenium Z=107 Bohrium Z=61 Promethium Z=93 Neptunium Z=26 Iron Z=44 Ruthenium Z=76 Osmium Z=108 Hassium Z=62 Samarium Z=94 Plutonium Z=27 Cobalt Z=45 Rhodium Z=77 Iridium Z=109 Meitnerium Z=63 Europium Z=95 Americium Z=28 Nickel Z=46 Palladium Z=78 Platinum Z=110 Z=64 Gadolinium Z=96 Curium Z=29 Copper Z=47 Silver Z=79 Gold Z=111 Z=65 Terbium Z=97 Berkelium Z=30 Zinc Z=48 Cadmium Z=80 Mercury Z=112 Z=66 Dysprosium Z=98 Californium Z=5 Boron Z=13 Aluminium Z=31 Gallium Z=49 Indium Z=81 Thallium Z=113 Z=67 Holmium Z=99 Einsteinium Z=6 Carbon Z=14 Silicon Z=32 Germanium Z=50 Tin Z=82 Lead Z=114 Z=68 Erbium Z=100 Fermium Z=7 Nitrogen Z=15 Phosphorus Z=33 Arsenic Z=51 Antimony Z=83 Bismuth Z=115 Z=69 Thulium Z=101 Mendelevium Z=8 Oxygen Z=16 Sulphur Z=34 Selenium Z=52 Tellurium Z=84 Polonium Z=116 Z=70 Ytterbium Z=102 Nobelium Z=9 Fluorine Z=17 Chlorine Z=35 Bromine Z=53 Iodine Z=85 Astatine Z=117 Z=71 Lutetium Z=103 Lawrencium Z=2 Helium Z=10 Neon Z=18 Argon Z=36 Krypton Z=54 Xenon Z=86 Radon Z=118 Z=

ISOTOPIC DATA

[Pop-out Pages]

Z=SE Elements
Select an element for Graphs of Isotopic Data. [POP]


The [POP] Graphs presented are:

HALFLIFE
ISOTOPIC COMPOSITION
ACTIVITY
THERMAL NEUTRON cross sectional area
BRANCHING RATIOS
NUCLEAR SPIN
DISINTEGRATION ENERGIES

PACKING FRACTION
MASS DEFECT
BINDING ENERGY
TOTAL BINDING ENERGY

For explanations and keys to the Isotopic Graphs, click on the appropriate help file above.

Z=title