Z=1 Hydrogen Z=3 Lithium Z=11 Sodium Z=19 Potassium Z=37 Rubidium Z=55 Caesium Z=87 Francium Z=4 Beryllium Z=12 Magnesium Z=20 Calcium Z=38 Strontium Z=56 Barium Z=88 Radium Z=21 Scandium Z=39 Yttrium Z=57 Lanthanum Z=89 Actinium Z=22 Titanium Z=40 Zirconium Z=72 Hafnium Z=104 Rutherfordium Z=58 Cerium Z=90 Thorium Z=23 Vanadium Z=41 Nobelium Z=73 Tantalum Z=105 Dubnium Z=59 Praseodymium Z=91 Protactinium Z=24 Chromium Z=42 Molybdenum Z=74 Tungsten Z=106 Seaborgium Z=60 Neodymium Z=92 Uranium Z=25 Manganese Z=43 Technetium Z=75 Rhenium Z=107 Bohrium Z=61 Promethium Z=93 Neptunium Z=26 Iron Z=44 Ruthenium Z=76 Osmium Z=108 Hassium Z=62 Samarium Z=94 Plutonium Z=27 Cobalt Z=45 Rhodium Z=77 Iridium Z=109 Meitnerium Z=63 Europium Z=95 Americium Z=28 Nickel Z=46 Palladium Z=78 Platinum Z=110 Z=64 Gadolinium Z=96 Curium Z=29 Copper Z=47 Silver Z=79 Gold Z=111 Z=65 Terbium Z=97 Berkelium Z=30 Zinc Z=48 Cadmium Z=80 Mercury Z=112 Z=66 Dysprosium Z=98 Californium Z=5 Boron Z=13 Aluminium Z=31 Gallium Z=49 Indium Z=81 Thallium Z=113 Z=67 Holmium Z=99 Einsteinium Z=6 Carbon Z=14 Silicon Z=32 Germanium Z=50 Tin Z=82 Lead Z=114 Z=68 Erbium Z=100 Fermium Z=7 Nitrogen Z=15 Phosphorus Z=33 Arsenic Z=51 Antimony Z=83 Bismuth Z=115 Z=69 Thulium Z=101 Mendelevium Z=8 Oxygen Z=16 Sulphur Z=34 Selenium Z=52 Tellurium Z=84 Polonium Z=116 Z=70 Ytterbium Z=102 Nobelium Z=9 Fluorine Z=17 Chlorine Z=35 Bromine Z=53 Iodine Z=85 Astatine Z=117 Z=71 Lutetium Z=103 Lawrencium Z=2 Helium Z=10 Neon Z=18 Argon Z=36 Krypton Z=54 Xenon Z=86 Radon Z=118 Z=

ELEMENTAL PROPERTIES

[Pop-out Pages]

Z=SE Elements
Select an element for Graphs of Elemental Properties. [POP]


The [POP] Graphs presented are:

ABUNDANCE

ATOMIC SIZE

ELECTRONIC CONFIGURATION

IONIZATION ENERGIES

For explanations and keys to the Property Graphs, click on the appropriate help file above.

Z=title